Praktijk VitaNora stelt samen met u een passend behandelplan op.

Werkwijze

Na het maken van een afspraak, per email of telefonisch, vult u een vragenlijst in. Daarna volgt een intake in de praktijk. Tijdens deze intake wordt aan de hand van de vragenlijst de hulpvraag in behandeling genomen en kijken wij of mijn hulp aansluit op de problematiek. 

Aan de hand daarvan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan kan verschillende behandelingen bevatten die nodig zijn om in uw hulpvraag te voorzien. Voor meer informatie over de behandelvormen, klikt u hier. 


De begeleiding, tips en adviezen die u meekrijgt kunnen helpen tijdens en na de behandelingen uw gestelde doelen voort te zetten tot een gezonde leefstijl is ontwikkeld. Daarnaast wordt het behandelplan tussentijds met u geëvalueerd en aangepast indien noodzakelijk, zo blijft het traject passend bij wat er zich gedurende de behandelperiode aandient.


Mocht het noodzakelijk zijn dan zal, met uw toestemming, overleg gepleegd worden met uw behandelend arts/specialist, en aanvullende informatie worden opgevraagd.


Het kan ook voorkomen dat wij tijdens de intake erachter komen dat ik geen passende hulp kan bieden, of dat het niet passend voelt voor u. In deze gevallen wordt de intake niet in rekening gebracht.


Zorgverzekering

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument). Ik ben ik in het bezit van het diploma Medische Basis- en Psychosociale basiskennis volgens Plato-norm op HBO niveau. De lessen zijn gevolgd bij het opleidingsinstituut Con Amore. Mogelijk kunnen zorgverzekeraars hiernaar vragen en kunt u ze verwijzen naar mijn website.


De consulten worden alleen vergoed vanuit het aanvullende pakket indien u hiervoor verzekerd bent. Het ligt aan uw afgesloten pakket bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoedt zou kunnen krijgen voor een natuurgeneeskundig consult. U kunt navraag doen bij uw ziektekostenverzekering.


Het is verstandig als u eerst uw pakket bij de ziektekostenverzekering navraagt of deze voor vergoeding in aanmerking komt.


www.BATC.nl

WKKGZ

Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) verplicht wordt gesteld.


Indien u een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Betalings- en leveringsvoorwaarden

De betalings- en leveringsvoorwaarden staan in de behandelovereenkomst van de BATC.

De behandelovereenkomst wordt u bij de intake aangeboden ter ondertekening.


Naam: Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut:

Mw. L. Roodenburg

Kamer van Koophandel: 54202361

BTW nr.: 176714443B01

Beroepsvereniging BATC: inschrijfnummer 02025

Klacht en Tuchtrechtnummer: KB. 13061647

AGB zorgverlenersnummer: 90-048450

AGB praktijkcode: 90057000


Voor prijzen: zie tarieven

Huisbezoek is mogelijk (binnen een straal van 30 km vanuit de praktijk). Bovenstaande bedragen +

€ 10,00.


Declaraties:
Mogelijk kunt u, indien u aanvullend verzekerd bent en uw pakket dit toelaat, uw kosten na bezoek aan de natuurgeneeskundige indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Vragen hieromtrent kunt u richten aan uw ziektekostenverzekeraar.


Het nakomen van zakelijke verplichtingen:
Betaling geschiedt contant of op rekening na uw bezoek. U krijgt de factuur direct mee of krijgt deze toegestuurd.

De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.


Aansprakelijkheid:
Het advies van de natuurgeneeskundige is natuurgeneeskundig/adviesgericht. De natuurgeneeskundige heeft een bedrijfs-/beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Hiscox verzekeringen.

Benieuwd? Neem dan vrijblijvend contact op met Praktijk VitaNora voor meer informatie.

Copyright 2018, Praktijk VitaNora

Contactgegevens


Praktijk VitaNora                 

Stuivenbergheem 73

2907 NH Veenendaal


06-461 53 535

info@vitanora.nl

Aangesloten voor de WKKGZ bij: